نداشتن بيمه شخص ثالث براي دارنده وسيله نقليه چه مشكلاتي ايجاد مي كند؟

چاپفرستادن به ایمیل

 

نداشتن بيمه نامه براي وسيله نقليه خلاف قانون است.

•    پرداخت تمام خسارت هاى جانى (ديه) و مالى بر عهده راننده مقصر بوده و ممكن است كه زندانى شود.
•    هر موقع كه بخواهد بيمه شخص ثالث بخرد، بايد علاوه برحق بيمه جديد، حق بيمه روزهايي را هم كه وسيله نقليه او بيمه نداشته( حداكثر يك سال) بپردازد.