وسايل نقليه فاقد بيمه نامه شخص ثالث از چه خدماتي محروم مي شوند؟

فرستادن به ایمیل

 

ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري فاقد بيمه نامه شخص ثالث توسط راهنمايي و رانندگي، دفاتر اسناد رسمي، سازمان ها و نهادهاي مرتبط با حمل و نقل ممنوع است وثبت معامله اين وسايل نقليه امكانپذير نيست.