مکان شما: خانه درباره ما

معرفی شرکت کارگزاری بیمه آیند ه نگر


موضوع فعالیت شرکت کارگزاری بیمه آیند ه نگر :

انجام امور کارگزاری رسمی بیمه و مشاوره بیمه ای بر اساس قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و
بیمه گری و آیین نامه های مصوب شورایعالی بیمه ، دستورالعملهای صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات موضوعه دیگر


تاریخچه شرکت کارگزاری بیمه آینده نگر تبریز :

این شرکت به صورت شرکت سهامی خاص به شماره ثبتی 20730 طی مجوز شماره 31218 مورخه 85/10/27 از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق ماده 68 قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری مصوب 1350/03/30 به مدیریت عاملی آقای ایوب توحیدنیا با کد 380 در کلیه رشته های بیمه بازرگانی شروع به فعالیت در امور کارگزاری بیمه نموده است و دارای کد همکاری با کلیه شرکتهای بیمه دولتی و خصوص در سراسر کشور می باشد