مکان شما:

ثبت نام بیمه درمان تکمیلی خانواده بصورت انفرادی (طرح مکمل خانواده)

مشاهده در قالب PDFچاپفرستادن به ایمیل

طرح بیمه درمان تکمیلی خانواده به صورت انفرادی ( طرح مکمل خانواده )

 

در بیمه درمان تکمیلی طرح مکمل خانواده هزینه های درمانی ( بستری در بیمارستان و هزینه های پاراکلینیکی ) مازاد بر بیمه پایه ( سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی ) قابل پرداخت می باشد که بیمه شده اصلی به همراه اعضای خانواده تحت پوشش بیمه قرار می گیرند و طبق شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه باید در زمان خرید بیمه نامه سرپرست خانواده و اعضای تحت تکفل از سلامت جسمانی کامل برخوردار باشند و هیچ گونه سابقه بیماری و بستری در بیمارستان نداشته و تحت درمان نباشند .

در این راستا شرکت کارگزاری رسمی بیمه آینده نگر تبریز با همکاری شرکت بیمه امید جهت بهره برداری بیمه شدگانی که به صورت آزاد و یا در کارگاه های کوچک مشغول کار هستند طرح بیمه درمان تکمیلی خانواده را به صورت انفرادی طراحی نموده و در چهار طرح برای همه افراد و صنوف عرضه نموده است.

دانلود فرم سلامت

دانلود پوستر طرح مکمل خانواده