اطلاعیه خدمات بیمه اعضای خانه کارگر استان آذربایجان شرقی

چاپ

 

دریافت فایلها به صورت PDF

1-  فرم سلامت درمان تکمیلی خانه کارگر بصورت فایل PDF

2- دریافت  فرم ثبت نام بیمه درمان تکمیلی بصورت فایل PDF

3- دریافت فرم ثبت نام بیمه عمر و حوادث بصورت  فایل PDF

4- دریافت اطلاعیه  وبرشور خدمات بیمه ای اعضای محترم خانه کارگر استان آذربایجان شرقی  نیمه  دوم سال 1398   بصورت فایل PDF

دریافت فایل ها بصورت تصویر

1 - فرم سلامت درمان  تکمیلی خانه کارگر دریافت بصورت فایل تصویر

2- دریافت  فرم ثبت نام بیمه درمان تکمیلی بصورت فایل تصویر

3- دریافت فرم ثبت نام بیمه عمر و حوادث بصورت  فایل تصویر

4- دریافت اطلاعیه  وبرشور خدمات بیمه ای اعضای محترم خانه کارگر استان آذربایجان شرقی  نیمه دوم سال 1398  بصورت فایل تصویر