بیمه های مهندسی

بیمه های مهندسی زیر مجموعه بیمه های اموال می باشد که در این بیمه نامه خسارات فیزیکی غیرقابل پیش بینی ناشی از حوادث در پروژه های در حال احداث و یا سازه ها و تاسیسات و یا ماشین آلات و تجهیزات در حال بهره برداری و حتي پس از پايان پروژه در دوره نگهداري تحت پوشش قرار می گیرد.

بيمه هاي مهندسي به دو بخش تقسيم بندي مي شوند:

1.بيمه هاي مهندسي دوره احداث:

 بيمه تمام خطر نصب

 بيمه تمام خطر پيمانكاران

2.بيمه هاي مهندسي دوره بهره برداري:

بیمه تجهیزات و ماشین‌آلات پیمانکاران 

بیمه خطرات سازه‌های تکمیل شده ساختمانی

بیمه شکست ماشین‌آلات

بیمه عدم ‌النفع ناشی از شکست ماشین‌آلات

بیمه تجهیزات الکترونیک

بیمه فساد کالا در سردخانه

بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان

معرفي بيمه نامه تمام خطر نصب

به موجب اين بيمه نامه، عمليات نصب، دمونتاژ و مونتاژ ماشين آلات و تجهيزات واحد هاي صنعتي، توليدي و خدماتي از قبيل انواع نيروگاه ها، توربين ها، ژنراتورها، ديگ هاي بخار، كمپرسورها، موتورهاي درون سوز، ترانسفورماتورها، خطوط و سيستم هاي مخابراتي، خطوط انتقال گاز، خطوط انتقال نيرو، دستگاه هاي چاپ، ماشين آلات كاغذسازي و نساجي، خطوط هوايي انتقال نيرو، خطوط لوله و مانند آنها تحت پوشش قرار مي گيرد. پوشش بيمه اي از زمان تخليه تجهيزات و ماشين آلات در محل اجراي طرح شروع و در كليه مراحل انبارداري، عمليات ساختماني، نصب،‌ آزمايش، راه اندازي و نگهداري ادامه دارد.

محتوا در حال بروز رسانی می باشد.

اين بيمه نامه كليه خسارت ها و زيان هاي وارد به اموال بيمه شده را به صورت تمام خطر و به هر علت، اعم از حوادث طبيعي و ساير حوادث، به جز در مواردي كه به طور مشخص استثناء شده است، جبران مي نمايد. اين بيمه، همچنين اشتباه در نصب ماشين آلات و همچنين عدم مهارت فني كارگران و متخصصان پيمانكاران را صرفا در سايت و در زمان اجراي پروژه پوشش مي دهد.

اين بيمه نامه داراي دو بخش خسارت مالي به پروژه و مسئوليت مدني در قبال اشخاص ثالث مي باشد. در بخش اول مواردي نظير اقلام مورد نصب، هزينه حمل، حقوق و عوارض گمركي، هزينه نصب، كارهاي ساختماني، تجهيزات ساختماني يا نصب، ماشين آلات ساختماني، برداشت ضايعات، اموال مجاور و تعديل تحت پوشش قرار مي گيرد. در بخش دو نيز غرامت بدني منجر به فوت و نقص عضو و هزينه پزشكي و خسارت مالي به اشخاص ثالث مي تواند تحت پوشش قرار گيرد.

بیمه گر خسارت از بین رفتن ، آسیب دیدگی یا مسئولیت مدنی را که به طورمستقیم و یا غیرمستقیم به علت یا در نتیجه عوامل زیر وارد آمده یا افزایش یافته

باشد جبران نخواهد کرد :

-جنگ، هجوم ، عمل نیروی دشمن خارجی ، عملیات خصمانه ( خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد ) جنگ داخلی ، یاغی گری ، بلوا ، انقلاب یا قیام ،

شورش، اعتصاب یا مما نعت از کار کارگران بوسیله کارفرما ، جنبش  هاي گروهی، دردست گرفتن قدرت با استفاده از نیروی نظامی یا از راه غیرقانونی

یا از طرف گروهی از اشخاص که بدخواهانه بنام یا به تحر یک سازمان های سیاسی عمل م ی کنند، دسیسه چینی ، ضبط، مصادره، توقیف برای ارتش ، یا

خرابی یا آسیب وارده به اموال بنا به دستور دولت عملی یا قانونی یا هر مقام عمومی دیگر. (DEJURE OR DE FACTO)

-واکنش های هسته ای، تشعشعات یا آلودگی های رادیواکتیو.

-عمل یا سهل انگاری عمدی بیمه گذار یا نمایندگان وي.

-توقف کار به طور کلی یا جزئی.

هرگاه در جریان طرح یا تعقیب دعوای قضائی یا هرگونه دادرس ی دیگر، بیمه گر به استناد بند 1 بالا اعلام دارد که ازبین رفتن ، ویرانی ، آسیب دیدگی یا مسئولیتی مشمول این بیمه نیست، ثبات اینکه چنین مواردی مشمول بیمه می باشد به عهده بیمه گذار است.

 

فرانشیز مذکور در جدول مشخصات که در هر حادثه به عهده بیمه گذار است.

-خسارت های غیرمستقیم از هرقبیل و به هرصورت از جمله جرائم قراردادی، خسارت های ناشی از تأخیر در انجام کار ، عدم اجرای قرارداد و از دست دادن آن.

-از بین رفتن یا آسیب معلول نقشه غلط ، مصالح یا قطعات معیوب ، اجرای غیر صحیح کار، مگر خطاهائی که در هنگام نصب صورت گیرد.

-خسارت های ناشی از فرسودگی، پاره شدن، زنگ زدگی و قشر گرفتگی.

-از بین رفتن یا آسیب وارد به پرونده ها، نقشه ها، صورتحساب ها، فاکتور ها، پول های رایج ، تمبرها، اسناد برات و سفته ، اسکناس ، اوراق بهادار ،چک ها، لوازم بسته بندی مانند صندوق و جعبه و کارتن.

-خسارت هائی که در هنگام صورت برداری کشف می شود.

نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟