عيوب اساسي پنهان ساختمان

بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان یا بیمه تضمین کیفیت ساختمان در گروه بیمه های اموال قرار میگیرد و بر اساس جزء 3 از بند ب ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه که صدور گواهی پایان کار را برای ساختمان های عمومی و مجتمع های مسکونی منوط به داشتن بیمه نامه کیفیت ساختمان کرده از سال 1387 توسط بیمه مرکزی طراحی و به شرکت های بیمه جهت اجرا ابلاغ گردید این بیمه نامه خسارت‌هاي ناشي از طراحي غلط، مواد يا مصالح معيوب و اجراي نادرست كار وارد به ساختمان‌هاي در حال بهره برداري را پس از تکمیل و تحویل ساختمان به ذینفع بمدت ده سال به شرح زیر تحت پوشش قرار می‌دهد. بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان را سازندگان همزمان با شروع عملیات ساخت خریداری میکنند و در طول دوره ساخت کلیه فرایند های و مراحل ساخت توسط شرکت بیمه نظارت میگردد و در صورت وقوع حوادث مشمول بیمه در زمان بهره برداری خسارت به بهره برداران و مالکان زمان وقوع حادثه پرداخت میشود . کلیه سازندگان ساختمان میتوانند با خرید این بیمه نامه ضمن احترام به حقوق مصرف کنندگان نهایی موجبات افزایش رضایتمندی خریدار ساختمان و ارتقا محبوبیت و برندینگ خود را فراهم سازند.

محتوا در حال بروزرسانی می باشد.

موارد تحت پوشش

جبران هزینه های مالی وارده به بیمه گذار ويا ذينفع به علت وقوع خسارات فیزیکی ناشی از عیوب اساسی و پنهان ساختمان بر اساس ارزش واقعی به شرح زیر:

ویرانی کل ساختمان یا بخشی از آن از آغاز مدت بیمه تاحداکثر 10 سال

ویرانی سازه های اصلی ساختمان شامل پی ، اسکلت ، سقف و سفت کاری از آغاز مدت بیمه تا حداکثر 10 سال

خرابی تمام یا بخشی از نمای ساختمان از آغاز مدت بیمه تا حداکثر 5 سال

خرابی عایق ها از آغاز مدت بیمه تا حداکثر 5 سال

خرابی تجهیزات و تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات برقی و آسانسورها از آغاز مدت بیمه تا حداکثر 3 سال

هزینه هایی که به منظور جلوگیری از توسعه خسارت صورت می گیرد حداکثر تا 10درصد مبلغ بیمه شده

هزینه های لازم برای تخریب ، پاکسازی محل آسیب دیده و برداشت ضایعات حداکثر تا 10 درصد مبلغ بیمه شده

 1-خسارت های ناشی از حوادث طبیعی
تبصره : در صورت توافق خسارت های ناشی از زلزله و سیل و طوفان می تواند تحت پوشش بیمه قرار بگیرد .

-2خسارت های ناشی از تعمیرات ، تغییرات و اضافاتی که در مدت بیمه انجام شود.

-3خسارت هایی که عمدا" یا سهوا" توسط بیمه گذار /ذینفع به موضوع بیمه وارد شود.

-4خسارت های ناشی از ساختمان های مجاور ، نشت لوله های آب و فاضلاب عمومی یا آب های زیرزمینی.

-5خسارت های مربوط به ترک خوردگی متعارف و نازک کاری ساختمان به تنهایی .

6- خسارت های غیر مستقیم از قبیل عدم النفع ، تاخیر ، اجاره ،جریمه و سایر موارد مشابه

نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟